A Pszichoterápiás Tanács Szövetség 3. konferenciája

Mottó1: „…kinéz tolatás közben, / elöre, sohase hátra”

2019.november 23.

Budapest

Látható és láthatatlan szövetségek – transzparencia a pszichoterápia rendszerében

Mottó2: „Nem minden vonat jár széles vágányon…”

Műhely/munka/konferencia
az egyesületek és a pszichoterápia iránt érdeklődő szakemberek számára.

A konferencia keretében a transzparencia tematikus szála mentén igyekszünk a pszichoterápia fontos kérdéseit felvetni és érdemi diskurzus keretében válaszokat keresni rájuk. 

A transzparencia/átláthatóság számos rétegben értelmezhető. Az egyedi terápiás helyzetben, szűkebben a terapeuta és a páciens felől egyaránt vizsgálható a kérdés illetve abban a kettős értelemben is, hogy az egyedi terápia előnye, védettsége és nehézsége, törékenysége is származhat az átláthatóság hiányából. Szélesebb megközelítésben, a kollegiális kapcsolatokban, a szakmapolitika különböző vonatkozásaiban is fontos kérdések adódnak ezen a fonalon; mint pl. a marginalizáltan, izoláltan dolgozó terapeuták kényszerű vagy önkéntes láthatatlansága. Ide tartozik a képzéseink, képzési színtereink átláthatósága ls magának a szakmának a láthatósága, nyitottsága is.

A PTSz egyik fontos jellemzője az, hogy a szakma átláthatóságát értéknek tartja, szakmai eszközökkel erősíteni, reflektálni kívánja. Mint szakmai szervezet a saját működése alapvetően transzparens, minél több szinten kíván tenni azért, hogy nyílttá és reflexió tárgyává tegye a működését, értékrendjét. A Szövetség azt is képviseli, hogy a szakmai problémákkal szembe kell néznünk és kedvező, ha a szakmát érintő döntéshozatali folyamatok átláthatóan zajlanak (mint ahogy nagyon ritkán tapasztaljuk is). Támogatjuk azoknak a színtereknek, fórumoknak az alakítását, ahol a nyílt diskurzust folytatni lehet, a szakmai kommunikációba vonható valamennyi érintett.

A konferencia tervezett struktúrájának kialakítása is a transzparencia jegyében történik. Növelni szeretnénk a módszerspecifikus egyesületek munkájának, működésének átláthatóságát, az értékek és nehézségek hatékonyabb reflektálhatóságát. Olyan differenciált műhelymunkát tervezünk, amelyben az egyesületek által delegált szakemberek és érdeklődők adott témák mentén együtt dolgoznak. 4 résztéma köré munkacsoportokat szervezünk, amelyek mint szakértői csoportok, reményeink szerint érdemben tudnak megbeszélni dolgokat. Előzetesen, a jelentkezéskor lehet csatlakozni egy-egy munkacsoport munkájához, előkészítő folyamat során adekvát kérdésfeltevések, munkahipotézisek, vélemények megfogalmazását várjuk, amelyek aztán a konferencia közegében ütköztethetőek, tovább kristályosíthatóak lesznek. Nem panasznapot, hanem konstruktív műhelymunkát tervezünk. A témákat felvezető plenáris bevezetésekkel, előadásokkal mutatjuk be, majd a záró szakaszban a vitacsoportok eredményeit két fázisban integráljuk plenárisan.

A tervezett témacsomagok:
1. A módszerspecifikus egyesületek és az egyetemek kapcsolata
2. A pszichoterápia átláthatósága – a társadalomban, a kultúrában, az orvoslásban, a pszichológiában.
3. Látható és láthatatlan motivációk és akadályok – a klinikumban, a terápiában, a képzésben
4. Felelősségi viszonyok a pszichoterápia kontextusában

Tervezett program:

9:30-11:00 – plenáris témafelvetések
11:15-12:45 – munkacsoport I. szakasz
12:45-13:30 – szünet, ebéd
13:30-15:00 – munkacsoport II szakasz
15:15-16:30 – munkacsoport vezetők megbeszélése akvárium formában
16:45-18:00 – záró integráló fórum

Szervezés: Árkovits Amaryl, Bokor Éva, Gál Béla, Polgár Patrícia, Ráki Júlia, Terenyi Zoltán

Helyszín: Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.
Részvételi díj: 7000 Ft, átutalás:       Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely 11731001-20215660-00000000

Jelentkezés: ptszkonf@gmail.com, határidő: 2019. november 4.

Jelentkezési lap:  https://forms.gle/U4etXusx251rNAg68

CME akkreditáció: 12 pont klinikai szakpszichológia, pszichoterápia, pszichiátria szakvizsga esetén, tanfolyamkód: PTE ÁOK/2019.II/00012

ptsz2019